วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีการจัดสวนถาด


ขั้นตอนที่ 1วัสดุ : ดินต้องเป็นเม็ดไม่ควรมีปุ๋ยปนเพราะต้นไม้อาจต้องการปุ๋ยไม่เหมือนกัน สัดสวนการผสมดินขึ้นอยู่กับประเภทต้นไม้จะแตกต่างๆตามแบบการจัดการจัดสวนอาจจะใช้ไม้เป็นตัวค้ำยันให้องค์ประกอบอยู่ได้ อุปกรณ์การจัด เช่น พั่วพรวนดิน ถุงมือกันสกปรกและบาดเจ็บ
                                                                                                                                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น